Školení řidičů motorových vozidel do 3,5 t

Ceny školení jsou vždy určovány až po konzultaci s panem Patrikem Noskem. Kontakt níže, nebo nás kontaktujte na naší infolince 800 888 180 Školením řidičů tzv. „referentů“ je označeno takové školení, kterého se účastní řidiči, kteří při výkonu svého povolání řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

SKOLENI-DO-3

Takto musí být proškoleni všichni zaměstnanci, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. Tato povinnost vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda řídí vozidla služební nebo soukromé. A je to také zaměstnanec, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zaměstnavatel je podle Zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Nabízíme:

 • splnění individuálních požadavků zaměstnavatele,
 • možnost uskutečnit školení v našich prostorech (max. 20 osob),
 • úprava cenové nabídky.
 • PATRIK NOSEK

  GENERÁLNÍ MANAŽER NOBE

  manažer
  autoskola@nobe.cz

  (+420) 604 889 752

  Tito lidé jsou nejlepší v oboru, jsem hrdý na každého z nich
 • MUDR. NOVÁKOVÁ ŠÁRKA

  LEKTORKA ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVY

  učitel
  autoskola@nobe.cz

  (+420) 606 349 690

  Zachránit život může každý, ale musí to umět.