Historie autoškoly NOBE

Byla založena 8. ledna 1991

Jak to všechno začalo

Byla jednou jedna progresivní žena a ta měla sen: založit velkou autoškolu a vést ji čestně. V 90. letech byly poměry trochu jiné, než jsou dnes. Obor se potýkal s neustálými problémy s korupcí a neprofesionálním přístupem lektorů i majitelů. To vše chtěla Dagmar Nosková změnit. Začala sama s jedním autem a mokrým razítkem v průkazu učitele. Jedna z prvních žen v oboru, která si založila vlastní autoškolu.

Po roce se přidal první společník Jaromír Beschel a do firmy nastoupil i Dagmařin manžel Drahoš Nosek, který nakonec oboru věnoval celý svůj profesní život. Za několik let rodinný tým posílil i bratr majitelky Vratislav Chotaš jako manažer ostravské pobočky. Firma se rozrůstala a vymanila se z hranic kraje.

Dagmar Nosková jako první žena v oboru otevřela pobočky po celé republice. Vedla tým lektorů v Ostravě, v Praze a v Mladé Boleslavi. Obchodu se však v oboru autoškol na přelomu milénia nedařilo. Po patnáctiletém boji začínajícím v porevolučním víru a končícím finanční krizí v roce 2008 Dagmar z oboru odešla, pobočky se uzavřely a ona se věnovala jinému podnikání.

Myšlenka Autoškoly NOBE ale nezanikla. Její odkaz profesionální firmy s rodinným přístupem zůstal stále živý, i když z ní zbylo jen jedno auto a malá kancelář v centru Ostravy. Dagmar v letech 1991–2006 vyškolila spoustu lektorů, kteří její odkaz měli zapsaný v srdci.

Ale jak se říká: konec dobrý, všechno dobré.

Autoškola NOBE, verze 2.0

Po dvouletém zimním spánku, kdy firma vlastně neprodukovala žádné zisky, se společnosti chopil Patrik Nosek, syn paní Dagmar.

Začínal stejně jako jeho máma v roce 1991 s jedním autem. S lektorskou pomocí otce Drahoše zvedli NOBE z popela.

Během jediného roku vybudovali tým obchodních zástupců, další rok se učitelský sbor rozšířil na deset učitelů, přišla Zuzana Pastorová a firma utěšeně rostla.

Autoškola NOBE se stala největší v Ostravě. Pod mladým vedením a novou manažerskou posilou v osobě Martiny Slezákové se otevřely pobočky po celé severní Moravě. Patrikovi se povedlo po pětileté pauze získat zpět do firmy zakladatelku Dagmar, zřídila se pobočka v Praze a Dagmar se následně stala manažerkou Středočeského kraje.

Nic už nebránilo rozšíření myšlenky Autoškoly NOBE po celé republice. Otevřely se pobočky v Brně, Olomouci a Hradci Králové. NOBE se stala největší autoškolou v ČR.

Tento příběh se začal psát v roce 1991 a má pořád stejný smysl: zvyšovat úroveň přípravy adeptů na řidičský průkaz pod křídly rodinné firmy. Víme, že autoškola je pro vás životní krok, a proto ji nevnímáme jen jako práci, ale životní poslání.

Autoškola NOBE dnes

NOBE je nyní největší institucí oboru v rámci České republiky. Zaměstnává více než stovku lektorů a odborných konzultantů a stále si zachovává osobní rodinný přístup k zaměstnancům i ke klientům. Pracujeme na pevném etickém kodexu každého lektora a také chceme, abyste se opravdu něco naučili. Naše autoškola dělá řidiče, nikoli držitele průkazů. U nás to nedostanete zadarmo, ale budete mít radost z toho, že jste členy naší rodiny.

Děkuji za pozornost a čas, který jste těmto řádkům věnovali.

Patrik Nosek,
jednatel společnosti