Závěrečné zkoušky

zaverecnazkouska

 • k závěrečné zkoušce pro skupinu B, je klient přihlášen, jestliže:
  – dovršil 18-ti let a je zdravotně způsobilý
  – absolvoval všechny teoretické a praktické hodiny výcviku v autoškole
 • zkoušky se konají na Magistrátu města – odbor dopravně správních činností
 • skládají se z testů a praktické jízdy
 • o termínu zkoušky je klient vždy dopředu informován
 • klient je povinen na pokladně Magistrátu města – odbor dopravně správních činností předem zaplatit správní poplatek ve výší 700,-
 • za opakovanou zkoušku je klient povinen na pokladně Magistrátu města – odbor dopravně správních činností zaplatit správní poplatek ve výši 500,- (100,- testy, 400,- jízda)
 • autoškola si účtuje 300,- za předvedení ke zkoušce z praktické jízdy
 • s sebou si klient bezpodmínečně donese OP, kopii o zaplacení správního poplatku, taktéž potvrzení o zaplacení poplatku autoškole
 • výsledek zkoušky je klientovi sdělen ihned po ukončení
 • v případě neúspěchu je náš žák na další zkoušku hlášen automaticky
 • termín další zkoušky může být nejdříve po 5-ti pracovních dnech
 • klient má 6 měsíců od data první zkoušky, aby úspěšně složil obě její části, v opačném případě mu kurz propadá