Učební osnovy

Teorie:

  • 3 hodiny výuky předpisů o provozu vozidel
  • 3 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina výuky zdravotnické přípravy
  • 1 hodina opakování a přezkoušení
  • 1 hodina nauky o konstrukci a údržbě vozu

skola

Praxe:

  • 28 hodin výcviku v řízení vozidla
  • 2 hodiny praktické údržby
  • 4 hodiny praktické, zdravotní přípravy

ÚČAST NA VŠECH HODINÁCH JE ZÁKONEM POVINNÁ.